Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair(Gifts & Premiums) --- October, 2010
  Ngày tham dự: 2009 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Booth: 8H16, AsiaWorld-Expo, HK Duration: October 20-23, 2010
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair(Gifts & Premiums) --- April, 2009
  Ngày tham dự: 2009 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Booth: 8H16, AsiaWorld-Expo, HK Duration: April 28 - May 1, 2009
  Tên triển lãm thương mại: China Sourcing Fair(Gifts & Home Products) --- Oct., 2008
  Ngày tham dự: 2008 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Booth: 8G16, AsiaWorld-Expo, HK Duration: October 20-23, 2008
  Tên triển lãm thương mại: Canton Fair (Apr., 2008)
  Ngày tham dự: 2008 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Booth: 1.4H10, Liuhua Complex Duration: Apr. 25th-30th, 2008
  Tên triển lãm thương mại: Canton Fair (Oct., 2007)
  Ngày tham dự: 2007 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Booth: 3.2B24, Liuhua Complex Duration: Oct. 25th-30th, 2008
Gửi email cho nhà cung cấp này